iso-45001-is-sagligi

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standard çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir.

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standard; üretim, hizmet, finans, sağlık, kamu vb. sektörler de uygulanabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Çalışanlarınız için daha iyi bir çalışma ortamı yaratmak ve iş kazalarını en aza indirmek.

• Yasal ve düzenleyici uygunluğun güçlendirilmesi.

• Organizasyonel dayanıklılığın artması.

• Marka ve kurumsal itibarınızı korumak.

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co