AS-9100

AS 9100 Havacılık Kalite Yönetim Sistemi

AS 9100 standardı diğer kalite yönetim standartlarında olduğu gibi ISO 9000 (ISO: International Organization for Standardization) serisine dayandırılmış olmakla beraber yüksek güvenlik tehlikesinin var olduğu havacılık sanayinin gereksinim duyduğu emniyet ve kalite koşullarını detayları ile açıklamasını yapar.

AS 9100, Havacılık mamullerinin tasarımını ve/veya üretimini yapanlar için Kalite Yönetim Sistemi gereksinimleri standartıdır. Bu standartlar havacılık sektöründe yer alan ve tasarım, üretim, bakım, depolama ve dağıtım faaliyetleri yapan kuruluşları ilgilendirir.

Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

AS 9100 standardı; asıl işi ticari havacılık ve askeri ürünler için bakım, tamir ve toplam hizmetler sağlama olan kuruluşlar ve donanım imalatçıları veya imalat/ürün işlemleri tamamen farklı kuruluşların alabileceği bir belgedir. Bu standart, ISO 9001 standardının geliştirilerek, sektöre uyarlanarak test edilip onaylanarak, sivil/askeri havacılık ve uzay faaliyetlerinin gerektirdiği özgün şartlarla hazırlanmıştır.

Havacılık Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Bağımsız dış denetimin ve ek güvenlik şartlarının ve inanılırlığın bir göstergesidir.

• Müşteriler, çalışanlar ve şirket ortakları gözünde kuruluşun imajını artırmasını sağlar.

• Kuruluşunuzun pazarlama olanaklarını ve rekabet gücünü artırarak yeni pazar imkanları sağlar.

• Ürün ve hizmetlerdeki risk ve ölümcül hata oranlarını düşürür.

• Sürekli iyileşme sağlayarak ve uluslararası boyutta gelişme fırsatları kazandırır.

• Dünya çapındaki müşteri ve tedarikçilerle iş yapabilmek adına ortak bir dil sağlar.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co