iso-27001

ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. 

Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve erişilebilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:

    •    Gizlilik (Confidentiality)
    •    Bütünlük (Integrity) 
    •    Erişilebilirlik (Availability)

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kısaltılmış adıyla BGYS, kurumun hassas bilgilerini yönetebilmek amacıyla benimsenen sistematik bir yaklaşımdır. BGYS’nin temel amacı hassas bilginin korunmasıdır. “ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri – Gereksinimler” standardı kullanılmaktadır. Bu standart, BGYS’ni kurumun tüm iş riskleri bağlamında kurmak, gerçekleştirmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve iyileştirmek için gereksinimleri kapsamaktadır.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?
ISO/IEC 27001, hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standart, finans, sağlık, kamu, üniversite ve yazılım sektörleri gibi bilginin korunmasının büyük öneme sahip olduğu alanlarda özellikle gereklidir. 

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

Bilgi varlıklarının farkına varma: Hangi bilgi varlıklarının olduğunu anlar, değerinin farkına varır. 

Sahip olduğu varlıkları koruyabilme: Kuracağı kontroller ile koruma metotlarını belirler ve uygulayarak korur.

• İş sürekliliği: Uzun yıllar boyunca işini garanti eder. Ayrıca bir felaket halinde, işe devam etme yeterliliğine sahip olur.

• İlgili taraflar ile barış halinde olma: Başta tedarikçileri olmak üzere, bilgileri korunacağından ilgili tarafların güvenini kazanır. 

• Bilgiyi bir sistem sayesinde korur, tesadüfe bırakmaz. 

• Çalışanların motivasyonunu arttırır. 

• Yüksek itibar sağlar.

 

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co