iso-14001

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, firmalara faaliyetlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan çevre etkilerinin belirlenmesi; bu etkilerin büyüklüklerinin değerlendirilmesi sonrasında da bu etkilerin en aza indirilmesi konusunda yardımcı olan bir araçtır. Standard firmaların kendileri için önemli olan çevre konularına yönelmesine fırsat tanır. ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, kuruluşlardan; “kirliliğin önlenmesi”, “yasalara uygunluk” ve “sürekli iyileşmeyi” taahhüt etmelerini beklemektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemini temel alan bir çevre yönetim sistemi her tip ve büyüklükteki işletmenin kendi ürün, hizmet ve faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerini kontrol etmesine yardımcı olan bir yönetim aracıdır.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, çevresel performansı dikkate aldığı kadar etkin işletme yönetimini de gözetmektedir. Bu nedenle işletmelerin verimliliğini olumlu etkileyen bir sistemdir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, işletmeler için hareket tarzlarını değiştirecek, stratejik planlamalarında etkinlik artışı sağlayacak, verimliliklerini ve rekabet güçlerini artıracak bir yönetim sistemidir. Organizasyonun diğer faaliyetleri ile entegre edildiğinde hem uluslararası ticarette kalite ve çevreye duyarlılık konularında güvence sağlayarak ticaret işlemlerini kolaylaştırmakta hem de olumlu bir imaj yaratarak işletme ürününün satış miktarını artırmaktadır. Çevre yönetim standardı ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, 2015 yılında revize oldu.

Çevre Yönetim Sistem Kimlere Gereklidir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ulusal ve uluslararası piyasada kendine saygın bir yer edinmek isteyen başta sanayi ve kamu kuruluşları olmak üzere,  atıkları olan tüm firmalar (Plastik enjeksiyon üretim yapan, beton, inşaat, gıda, tekstil, makine, kimya, tıbbi malzeme, hastane, poliklinikler, matbaa , otomotiv yedek parça, oto servisleri vs.) ürün ve hizmet sağlayan tüm kurum, kuruluş ve üreticiler uygulayabilir.

Çevre Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi tüm dünyaca bilinen ve kullanılan ortak bir dil olduğundan global pazarda kabul edilirliği sağlar.

• Çevre bilincinin yerleşmesini sağlar.

• Rekabet avantajı sağlar.

• Maliyetleri düşürür.

• Potansiyel çevre etkilerinin minimize edilmesini sağlar.

• İş verimliliği için geri besleme sağlar.

• Çalışma motivasyonunu arttırır.

• Ulusal ve/veya uluslararası mevzuata uyumun artırılmasını sağlar.

• Çevresel performansın artırılmasını sağlar.

• Atıkların kontrol altında tutulması sağlar.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co