GMP

ISO 22716 İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi (GMP)

İlaçlar, ilaçların hammaddelerini, medikal donanımlar, tıpta kullanılan tanısal amaçlı ürünlerin ve gıdaların üretimiyle ilgili kuralları kapsayan bir kalite sistemidir.

Ürünün iç ve dış kaynaklardan kirlenme olasılığını önlemek veya azaltmak amacıyla, kuruluşla ilgili iç ve dış şartlara ilişkin koruyucu önlemleri içerir. Bu uygulama  bu ürünlerin üretimi ve dağıtımında temel yaklaşımlardan olup, ürünlerde kalite sağlamak için hammadde, işleme, ürün geliştirme, üretim, paketleme, depolama, dağıtım aşamalarında kesintisiz uygulanması gereken bir teknikler dizisidir.

İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

Bütün gıda üretimi yapan firmalar, ilaç firmaları, insan ve hayvanlarda kullanılan tıbbi amaçlı araç ve gereç üreten firmalar ve kozmetik firmaları İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi’ni (GMP) alabilirler.

İyi Üretim Uygulamaları Yönetim Sistemi (GMP) Uygulamanın Yararları

• Uluslararası ticarette kolaylık sağlar.

• Üretim yapılırken bu sürece çeşitli bulaşmaların (kontaminasyon), karışıklıklar ve hataların engellenmesini sağlar.

• Ürünün sürekli takibi, en iyi şekilde üretilmesini ve en sağlıklı şekilde kullanıcıya ulaşması sağlanır.

• Güvenilirlik imajını arttırır ve pazarda rekabet avantajı sağlar.

• Yasal gerekliliklere uyum sağlanır.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co