iso-9001

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi; bir kuruluşun müşterilerinin gereksinimlerine, yasal ve mevzuat şartlarına uygun ürünler temin edebilme yeterliliğine sahip olduğunu, müşteri memnuniyetini sürekli artırmakta olduğunu gösterebilmek için sahip olması gereken şartları belirler.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardlarında süreç yaklaşımı, müşteri şartlarını karşılayarak müşteri tatminini artırmak için, kalite yönetim sisteminin geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin iyileştirilmesinde temel alınır.

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, tüketiciye uygun kalitede mal ve hizmet sunulmasını sağlamak amacı ile kalitenin planlanması, düzenlenmesi, yönlendirilmesi ve kontrol edilmesini içeren faaliyetler bütününü ifade etmektedir. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi standardı da bu sistemin bütününü oluşturmaktadır.

Dünyada bilinirliği en yüksek kalite yönetim standardı IS0 9001 Kalite Yönetim Sistemi, 2015 yılında revize oldu.

Kalite Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, hangi sektörden olursa olsun büyük küçük tüm kuruluşlara uygundur. Bu standard; üretim, hizmet, finans, sağlık, kamu vb. sektörler de uygulanabilir.

Kalite Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Uluslararası tanınan standarda uygun çalışıldığı belgelenerek yeni pazarların ve iş olanaklarının kazanılması

• Etkin uygulama sayesinde müşteri memnuniyeti ile müşterilerden gelebilecek şikayetlerde azalma sağlanması

• Ürün ve hizmet kalitesi geliştirilerek maliyetleri hataların azaltılması

• Zaman ve malzeme kaybının azaltılması

• Üretim, planlama ve problem çözme çalışmalarının etkinliklerinin arttırılması

• Çalışan memnuniyetinde, motivasyonunda ve firma içi iletişimde iyileşme sağlanması

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co