ISO 22301

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi

ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi iş sürekliliğinin oluşturulması, uygulanması, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi için risk yaklaşımını esas alan bir yönetim sistemi standardıdır.

Kurumların en etkin bir şekilde yönetmesi gereken süreçlerden birisi de iş sürekliliğidir. Bir hizmet kesintisi yaşanmadığında önemi fark edilmeyen bu süreç, eksikliğinde veya iyi yönetilmediğinde kurumların yok olmasına kadar gidebilecek büyük etkiye sahiptir. Aslında iş sürekliliği sadece kurumların değil, bireylerin dahi yaşamlarını sürdürürken önem vermeleri gereken bir husustur.

Büyük ya da küçük organizasyonların işlerinin aksamasına neden olan kesintilere karşılık vermesini sağlayacak süreç, karar, kural ve etkinliklerin tümüdür.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

Şirketinizin büyüklüğü ne olursa olsun ISO 22301 İş Sürekliliği Yönetim Sistemi küçük ve orta büyüklükteki tüm şirketler için de uygundur.

İş Sürekliliği Yönetim Sistemi Uygulamamının Yararları

• Şirketiniz için mevcut ve gelecek tehditleri belirler.

• Şirketinizin kritik süreçlerinin hangi şartlar altında olursa olsun sürdürülebilir bir şekilde yürütülmesine olanak sağlar.

• Kazaların etkisini en aza indirmek için proaktif bir yaklaşım benimsetir.

• Kriz dönemlerinde kritik işlevlerin sağlam ve çalışır olmasını sağlar.

• Kazalar sırasında kesinti sürelerini en aza indirir ve düzelme süresini iyileştirir.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co