urun-belgelendirme4

ISO 37001 Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi

ISO 37001, United Nations Convention against Corruption (UNCAC) – Birleşmiş Milletler Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi, European Anti-Corruption Conventions – Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmeleri, ABD Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ve İngiltere Rüşvet Yasası gibi uyum yasaları ile aynı protokolü uygulayarak tüm dünyada tanınan ve küresel mücadeleyi güçlendiren evrensel bir standarttır.

ISO 37001, kuruluşların rüşveti önleme, tespit etme ve ele almalarına yardımcı olmak için tasarlanmış bir yolsuzlukla mücadele eden bir yönetim sistemi standartıdır. Bu standart dürüstlük, şeffaflık ve uyum kültürü geliştirmeye yardımcı olan prosedürler, politikalar ve kontroller oluşturarak kuruluşlara rüşvetle mücadelede yardımcı olmayı amaçlamaktadır.

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

Sektör ve büyüklük ayırt etmeksizin tüm kuruluşlarda uygulanabilir.

Yolsuzlukla Mücadele Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele yasaları ile uygunluk.

• İtibarınızı korumak ve güven teşkil etmek.

• Rüşvet ve yolsuzluğa karşı ahlaki bir iş kültürü oluşturur.

• Mali kayıpları önler.

• Kuruluş faaliyetlerinde şeffaflık sağlar.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co