Proks;

 • Belgelendirme ve denetim faaliyetleri kapsamında, objektif olmayan yorum ve değerlendirmeler yapılmayacağını, müşterileri olumsuz etkileyebilecek her türlü davranışlardan uzak durulacağını, önyargılı ve hoşgörüsüz olunmayacağını, tarafsız ve bağımsız davranılacağını,
 • Yönetim ve personelinin, belgelendirme faaliyetlerinin bağımsızlığı ile ters düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacağını, belgelendirme faaliyetlerinin sonuçlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak çalışacağını,
 • Belgelendirme uygulamasında yer alan Tarafsızlığı Koruma Komitesi, Belgelendirme Komitesi ve İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Komitesi üyelerinin, kararlarını etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan bağımsız olarak faaliyet göstereceğini,
 • Belgelendirme hizmetleri yapılması amacıyla herhangi bir belgelendirme kuruluşunun belgelendirilmeyeceğini,
 • Personelinin ve kendi adına hareket eden şahısların, belgelendirilen kuruluşlara danışmanlık hizmeti vermeyeceğini,
 • Sahiplerinin ortak olduğu veya herhangi bir şekilde içine dahil olduğu kuruluşların belgelendirilmeyeceğini,
 • Sahiplerinin üye olduğu dernek, cemiyet ve sivil toplum kuruluşları vb.’ne herhangi bir ayrıcalık yapılmayacağını,
 • Belgelendirilen müşterilerine iç denetim teklifinde bulunmayacağını ve iç denetim gerçekleştirmeyeceğini,
 • Komiteler ve kendi adına hareket eden şahıslar da dahil, her seviyede, belgelendirme faaliyetleri sırasında elde edilen bilgilerin gizliliğini korumak için, mevcut akreditasyon mevzuatına uyacağını,
 • Belgelendirilen kuruluş veya özel bir ürün hakkındaki bilgilerin, ilgili kuruluşun yazılı muvafakati olmaksızın üçüncü taraflara açıklanmayacağını, bu gibi bilgilerin yasa, yönetmelik ve tebliğler gereği üçüncü taraflara açılması durumunda, ilgili kuruluşun, sağlanan bu bilgiler hakkında bilgilendirileceğini,
 • Belgelendirilen müşterilere ait her tür bilgi, belge ve dokümanın gizliliği ve güvenliğinin sağlanacağını,
 • Kendisinden doğabilecek, kanıtlı zararlar olursa her tür yasal tazminatı ödeyeceğini,
 • Belgelendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için gerekli olan mali kaynakların, sürekli şekilde korunacağını ve devamlılığının sağlanacağını,
 • Hizmetlerden faydalanmanın, başvuran kuruluşun büyüklüğüne veya bu kuruluşun herhangi bir dernek veya gruba üye olmasına ve belgelendirilmiş olan kuruluşların sayısına bağlı olmayacağını,
 • İlgili bütün tarafların verilen belgelendirme hizmetlerine ulaşabileceğini, bu durumda gereksiz mali külfet veya diğer şartlar öne sürülmeyeceğini ve uyulması zorunlu olan tüm kural ve dokümanların ayrım yapılmayacak şekilde uygulanacağını, beyan ve taahhüt eder.

Genel Müdür
Alper Öztürk

01.11.2016

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co