HALAL

Helal Gıda Sertifikası

Helal Gıda kavramı, “İslami kurallar doğrultusunda izin verilen gıda” anlamında yer almakta (The Codex Alimentarius Komisyonu) ve “İslami kurallara göre yasak olan herhangi bir unsuru içermeyen, bu unsurlardan arındırılmış yerlerde veya cihazlarda hazırlanan-işlenen-taşınan ve depolanan, bu durumların dışında üretilen herhangi bir gıda ile hazırlama-işleme-taşıma ve depolama aşamasında direkt temasta olmayan ürün olarak” tanımlanmaktadır.

Helal belgesi İslami kurallara (Şafii, Maliki, Hanbeli ve Hanefi mezhepleri uyarınca) uygun olarak hazırlanan ürünlere verilen sertifikadır.

Helal Gıda Sertifikası Kimlere Gereklidir?

Helal sertifikalama, Müslüman tüketici için, kabul edilebilir gıdanın ve tüketilebilir ürünün üretilmesi için gereklidir. Bu husus dünyadaki 1.5 milyar Müslümanı ve de helal ürün yemeği tercih eden diğer milyonlarca insanı kapsamaktadır.

Helal Gıda Uygulamanın Yararları

• Helal - Ürünleri, katkı maddelerini, hazırlama ve işleme metodlarını, temizlik, hijyen, sanitasyon ve sağlık şartlarını, katı güvenlik şartları uyarınca denetleyen tarafsız bir gözlemleme, izlenebilme yapısı kurar.

• Üretilen ürünün ve üreticinin İslam inancına sahip ülkeler içinde tanınmasını, tercih edilmesini ve tanıtılmasını sağlar.

• Küresel fuarlarda, düzenleyici ülkelerde açılan yapıda yer alımlarına yardımcı olur.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co