ISOIEC 20000-1

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi en iyi uygulamalarının ve yönetim süreçlerinin tanımlandığı ve açıklandığı ITIL (Information Technology Infrastructure Library - Bilgi Teknolojisi Altyapı Kütüphanesi) çalışmalarına dayanan bir standarttır. İş dünyasının giderek bilgi teknolojilerine bağımlı hale gelmesi ve bilgi teknolojileri hizmetlerinin giderek karmaşık bir hal alması nedeniyle ITIL’e ve dolayısıyla ISO/IEC 20000-1 belgesi bilgi teknolojileri hizmet yönetimi sistemine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

ISO/IEC 20000-1 Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi, dünyanın hangi bölgesinden veya hangi sektörden olursa olsun bilgi teknolojisi hizmetlerine dayanan büyük küçük tüm kuruluşlar için geçerlidir. Bu standard özellikle bilgi teknolojisi bölümleri gibi iç bilgi teknolojisi hizmeti sağlayıcıları ve bilgi teknolojisi taşeron kurumları gibi dış bilgi teknolojisi hizmeti sağlayıcıları için uygundur.

Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Artan hizmet kalitesi ve daha güvenir kurumsal destek.

• Bilgi Teknolojileri yeteneklerinin net olarak görülebilmesi.

• Varolan hizmetler hakkında daha net bir bilgi.

• Yeteneklerin doğru analizi ve iş tatmini ile daha motive çalışanlar.

• Hizmet süreçlerinde güvenlik, sürat ve erişilebilirlikte artış.

• Bilgi teknolojisi yönetim ve işletim maliyetlerinin düşürülmesi.

• Etkin kaynak yönetimi ve kaynakların verimli kullanımı.

• İşlerin/problemlerin tekrar tekrar ele alınmasını engellenmesi.

• Gereksiz işlerin elimine edilmesi.

• Bilgi teknolojisi hizmetlerinin erişilebilirliğinin artırılması.

• Müşteri, son kullanıcı ve iş ihtiyaçlarını karşılayan hizmetlerin sunulmasının garanti altına alınması.

• Geçmiş deneyimlerden öğrenme sürecinin sağlanması.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co