fsc22000

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

FSSC 22000, FFSC (Gıda Güvenliği Belgelendirmesi Vakfı) tarafından oluşturulmuş tüm gıda zincirinde yer alan üreticilerin, gıda güvenliği sistemlerinin denetlenmesi ve belgelendirilmesinde kullanılan uluslararası çapta kabul görmüş bir belgelendirme programıdır. 

FSSC 22000, yasal şartlara ve gelecekteki gelişmelere uyumu kolaylaştır.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

Gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilmektedir.

FSSC 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

Kar amacı gütmeyen bir vakıf tarafından kurulmuştur ve bağımsız bir Paydaşlar Kurulu tarafından yönetilmektedir.

• Gıda zinciri boyunca şeffaflığın artmasına yardımcı olmaktadır.

• Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanmasını sağlar.

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı sağlar.

• Yasal mevzuatlara uyulmasını kolaylaştırır.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co