iso-22000

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıda üretimi yapan firmaların, gıda güvenliğini daha iyi bir seviyeye çıkartmak için gereken kalite ve fiziksel şartlarını sağlayan uluslararası bir standarttır. Ham maddenin temininden başlayarak, ürünün tüm üretim süreçleri ve ambalaj seçimi dahil son tüketiciye ulaşana kadar olan bütün basamaklarında, güvenli gıdanın izlenebilirliğini sağlamayı esas almaktadır.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Kimlere Gereklidir?

ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi gıda zincirinde yer alan tüm firmalara uygulanabilmektedir. Gıda üreticileri, gıda ambalajı üreticileri, gıda depoları, lojistik firmaları, toplu yemek üreticileri, oteller, lokantalar, gıda sterilizasyonu yapan firmalar, hayvan yemi üreticileri ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi standartına göre belgelendirilebilirler.

Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Uygulamanın Yararları

• Tüm gıda zincirine uygulanabilir olması.

• Tüketicilerin gıda güvenliği ile ilgili taleplerinin tamamının karşılanması.

• Uluslararası düzeyde tanınan bir sistem olması nedeniyle ihracat kolaylığı.

• Ürün gen toplama riskinin azaltılması.

• Çalışanların iş veriminin ve memnuniyetinin artırılması.

• Çalışanların hijyen ve gıda güvenliği konusunda bilinçlenmesi.

• Gıda zehirlenmeleri ve ölüm risklerinin düşürülmesi.

• Kanunlara uyumluluğun sağlanması.

• Resmi denetimlerde karşılaşılan sorunların en aza indirilmesi.

• Gıda işletmelerine güvenli gıda üretmek için kanuni zorunlulukları karşılamada güvenirlik sağlaması.

• Etkin kontrol geliştirmeye sistematik olarak yaklaşması.

• Gıda zincirinin her aşamasında kullanılabilmesi.

Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co