ISO 22000:2018 Geçişi Hakkında

ISO 22000:2018 Geçişi Hakkında

ISO 22000 standardının 2018 versiyonuna geçiş için son tarih 31.12.2021 olup mevcutta ISO 22000:2005 belgesine sahip olan kuruluşların sertifikalarının geçerliliği 31.12.2021'de son bulacaktır.

ISO 22000 belgesi, gıda zincirinde "çiftlikten tabağa" tüm kurumları kapsayan bir gıda güvenliği yönetim sisteminin gerekliliklerini tanımlayan uluslararası bir standarttır.

Standartta mevcut bazı revizyonlar ile birden fazla entegre yönetim sistemi standardı kullanan işletmeler için işlerini daha da kolaylaştırmak amacıyla, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Standardı, tüm diğer ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi gibi ISO standartları gibi Yüksek Seviye Yapısı (HLS) ile aynı yapıda olacaktır.

Yüksek Seviye Yapısı (High Level Structure)

4. Kuruluşun Bağlamı 

5. Liderlik

6. Planlama

7. Destek

8. Operasyon

9. Performans Değerlendirme

10. İyileştirme

Risk Temelli Düşünce ve Süreçler

Standardın yeni versiyonu, ISO 22000 ve diğer ISO yönetim sistemleriyle entegre etmeyi kolaylaştırmanın yanı sıra Planla – Uygula – Kontrol Et – Önlem Al (PDCA) döngüsünü ve risk temelli düşünmeyi de içermektedir. ISO 22000, gıda güvenliği tehlikelerini tanımlamak, önlemek ve kontrol etmek için HACCP ile iş riskini

yönetmek amacıyla PDCA ve risk temelli düşünmeyi birleştirerek, kuruluşların risklere maruz kalmaya azaltmasına ve güvenliği artırmasına yardımcı olur.

Peki bu revizyon ile neler değişti?

 • Risk değerlendirmesi maddesi ile gıda güvenliği yönetim sisteminde işletilen proseslere yönelik risk ve fırsat değerlendirmesi
 • Hedefler için daha net gereklilikler isteniyor
 • Liderliğin sorumluluğu daha ön plana çıkarıldı
 • Bazı tanımlar daha net hale getirildi. (Geçerli Kılma- Doğrulama vb. )
 • OGP bölümünde ISO 22002 standartlarına atıf
 • İzlenebilirlik kayıtlarının raf ömrü boyunca saklanması ve kütle denkliği vurgusu
 • Akış şemasına ek olarak proseslerin ve proses ortamlarının yazılı olarak tanımlanması
 • Tehlike analizlerin de alerjenler ve radyolojik tehlike tanımları
 • Geri çekme/ Geri çağırma başlığında net beklentiler tanımlanmış – Geri çekme sorumluları (ekip tanımlaması gerekecek), iletişim bilgileri, depodaki ürünlerin dahil edilmesi, vb. –
 • Performans izlemesi ile ilgili maddeler
 • İç denetim sonuçları GG ekibi ile de paylaşılması gerekliliği
 • YGG girdilerinin başlıklarında değişiklikler / eklemeler
Proks Belgelendirme Ltd. Şti. Proks Certification +90 232 50201 26 info@proks.co