İş Sağlığı ve Güvenliği, bir kuruluşun gerçekleştirdiği faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, taşeron çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve işyerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörler ve koşulların bütünüdür.

OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ile toplumda iş güvenliği bilincini sağlamak; çalışanların maruz kalabilecekleri riskleri azaltmak; iş verimini ve çalışanların performansını arttırmak, diğer işletmeler ya da müşterilere karşı duyarlı ve sorumlu bir imaj oluşturmak amaçlanmaktadır.

İş Sağlığı ve Güvenliği ise kuruluşlarda karşılaşılan en önemli insan kaynakları sorunlarından biri olup bu standard çalışanların emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamına sahip olmalarını sağlamaya yöneliktir.

İşyerlerinde işlerin gerçekleştirilmesi esnasında çeşitli nedenlerden kaynaklanan sağlığa zarar verebilecek kaza ve diğer etkenlerden korunmak ve daha iyi çalışma ortamı sağlamak amacıyla sistemli ve bilimsel bir şekilde tehlikelerin ve risklerin belirlenmesi ve bu tehlikelere ve risklere yönelik önlemlerin alınması çalışmalarının gerçekleştirildiği bir yaklaşımdır.

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.