İş hayatında eğitim, işletmeler için hayati derecede önemlidir. Çünkü işletmeleri yükseğe çıkaran ya da aşağı düşüren makineler, binalar değil,  insan kaynağıdır. Bu insan kaynağını nasıl değerlendirirseniz,  ona göre verim alırsınız. Onlara emek verip, gelişimlerine katkı sağlarsanız,  aslında şirketinizin geleceği için önemli işler yapmış olur, kendi geleceğinizi kurtarmış olursunuz.

Eğitimlerimiz

1. 3K-Kişisel, Kurumsal, Kitlesel Kalite Kültürü 

2. Ast - Üst İlişkileri

3. Beden Dili - Sözsüz İletişim 

4. Çalışanların Motivasyonu 

5. Çatışma Yönetimi 

6. Değişim Yönetimi

7. Ekip Ruhu 

8. Eleman Seçimi ve Mülakatta Psikoteknik 

9. Endüstriyel Disiplin ve Kayıp Yönetimi 

10. Etkili Sunuş 

11. Etkin İletişim Yönetimi

12. Etkin Toplantı Teknikleri 

13. Hedeflerle Yönetim 

14. İnsan Kaynakları Eğitimi 

15. İş Etüdü ve Değerlendirmesi 

16. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği 

17. İşgücü Planlama ve Norm Kadro Tesbiti 

18. Kalite ve Kalitesizlik Maliyetleri 

19. Karar Verme Problem Çözme Teknikleri 

20. Kariyer Planlama 

21. Kriz Yönetimi 

22. Liderlik 

23. Müşteri Odaklı Pazarlama Stratejileri 

24. Performans Değerleme Sistemi 

25. Proje Yönetimi

26. Raporlama Teknikleri 

27. Stratejik Planlama 

28. Takım Kurma ve Takım Yönetimi 

29. Temel İş Hukuku ve SSK Uygulamaları 

30. Toplantı Yönetimi 

31. Ücret Yönetimi

32. Verimli Çalışma Teknikleri

33. Yeniden Yapılanma - Reorganizasyon 

34. Zaman Yönetimi 35. 5 S 

36. Bütçeleme ve Kontrol 

37. Çağdaş Satınalma Teknikleri 

38. Dönem Sonu Sonuç İşlemleri 

39. Finansal Tablo Analizi 

40. Finansal Yönetim - Fon Yönetimi 

41. FMEA Hata Türleri ve Etkileri Analizi 

42. Her Yöneticinin Bilmesi Gereken Mali Konular 

43. Yönetim Sistemleri İç tetkikçi Eğitimleri 

44. Yönetim Sistemleri Başdenetçi Eğitimleri 

45. Kaizen (Sürekli İyileştirme ve Geliştirme)

46. Mali Kontrol ve Tablolarla Analiz 

47. Maliyet Düşürme Teknikleri 

48. Maliyet Muhasebesi Teknikleri 

49. Stratejik Düşünce 

50. Toplam Kalite Yönetimi 

51. Uluslararası Finansal Raporlama (UFRS) 

52. Üretim Planlama ve Kontrol 

53. Verim Ölçme ve Değerlendirme 

54. Yalın Üretim

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.