Iso 45001 Için Hazır Mısınız?

OHSAS 18001 yerine ISO 45001 geliyor.


Her geçen gün işle ilgili kazalar veya hastalıklardan ötürü 7 600'den fazla kişi ölüyor…

Dünyanın ilk uluslararası iş sağlığı ve güvenliği standardı ISO 45001, Mart 2018 yayınlanacak. Bu yeni standard, kuruluşunuzun çalışanlarına güvenilir ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmanıza yardımcı olmanın yanında, iş kazalarına bağlı can kayıplarını, meslek hastalıklarını ve iş kaybına neden olacak yaralanmaları önlemenize yardımcı olacaktır.

ISO 45001’in yayını ile birlikte OHSAS 18001 tarih olacak. Vakit geçirmeden ISO 45001’e geçiş yapmalısınız. Çünkü yasal olarak tanınan süre 3 yıl.

ISO 45001 standardının OHSAS 18001’den farklılıkları genel olarak şu şekilde vurgulanabilir;

* OHSAS 18001 içinde ana başlık halinde bulunan bazı konular ISO 45001 içinde ayrı birer madde halinde detaylandırılmıştır.

* İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin performansı ISO 45001 içinde çok daha sık şekilde ölçülmekte ve çıkan sonuçlara göre daha sık iyileştirme yönünde değişikliğin yapılmasın öngörmektedir.

* ISO 45001 içinde, işletmenin iş sağlığı ve güvenliği yönetim şeklini olumlu ve/veya olumsuz etkileyebilecek iç / dış faktörlerin sorgulanması ve gerekli önlemelerin zamanında alınması esastır. Bu konu ayrı bir risk analiz şeklinde ele alınmaktadır.

* ISO 45001, OHSAS 18001’e göre, olay olmadan öngörüde bulunup önlem almaya (proaktif) odaklanmıştır.

* ISO 45001’de, şirket üst yönetiminin görevlendireceği sadece bir sorumlu ile gerekliliklerin yerine getirilmesini önü açılmış, şirket içinde sorumluluk ve yetki kargaşasının önüne geçilmiştir.

* ISO 45001 standardı, işletme ile iş yapan tüm taşeron (alt işveren), tedarikçi ve geçici yüklenicilerinin de iş sağlığı ve güvenliliği gerekliliklerini takip etmeyi gerekli kılarak işletmenin tüm taraflarıyla birlikte gelişimini sağlaması açısından çok daha etkilidir.

* İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili uygulamaları, şirketin ana stratejilerinden birisi haline sokarak ciddiye alınmasını sağlamaktadır.

* İş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin kurgulanmasında çalışanların rolünü arttırarak, iş sağlığı ve güvenliği kurallarında uygulanabilirlik ve sürdürülebilirlik arttırılmaktadır.

* Dokümantasyon kavramı çok daha detaylı hale getirilmiş, kapsamı genişletilmiştir.

* Annex SL şablonuna uygun kurgulanması nedeniyle, kalite standartları konusunda faal işletmelerin adaptasyonu daha kolaydır.

Konu ile ilgili eğitim ve süre bilgisi için web sitemizdeki güncel haber sayfamızı yada sosyal medya hesaplarımızı takip edin.

Başvuru Formu

Başvuru formunu bilgisayarınıza indirmek için tıklayınız.