Proks;

 • Sertifikatlaşdırma və audit fəaliyyətləri çərçivəsində, obyektiv olmayan şərh və qiymətləndirmələrin həyata keçirilməyəcəyini, müştərilərə mənfi təsir edəcək hər cür davranışlardan uzaq durulacağını, qərəzli və dözümsüz olmayacağını, obyektiv və müstəqil davranılacağını,

 • İdarə və personalın, sertifikatlaşdırma fəaliyyətlərinin müstəqilliyi ilə tərs düşəcək heç bir fəaliyyət göstərməyəcəyini, sertifikatlaşdırma fəaliyyətlərinin nəticələrinə təsir edə biləcək hər növ ticarət, maliyyə və digər təzyiqlərdən uzaq çalışacağını,

 • Sertifikatlaşdırma tətbiq edilməsində iştirak edən Obyektivliyi Qoruma Komitəsi, Sertifikatlaşdırma Komitəsi və Etiraz və Şikayət Qiymətləndirmə Komitəsi üzvlərinin, qərarlarını edə biləcək hər növ ticarət, maliyyə və digər təzyiqlərdən müstəqil olaraq fəaliyyət göstərəcəyini,

 • Sertifikatlaşdırma xidmətləri göstərilməsi məqsədilə hər hansı bir sertifikatlaşdırma təşkilatının sertifikatlaşdırılmayacağını,

 • Personalının və öz adından hərəkət edən şəxslərin, sertifikatlaşdırılan təşkilatlara məsləhət xidməti verməyəcəyini,

 • Sahiblərinin ortaq olduğu və ya hər hansı bir şəkildə içinə daxil olduğu təşkilatların sertifikatlaşdırılmayacağını,

 • Sahiblərinin üzv olduğu dərnək, cəmiyyət və cəmiyyət təşkilatlarına və s . hər hansı bir imtiyaz verilməyəcəyini,

 • Sertifikatlaşdırılan müştərilərinə daxili audit təklif etməyəcəyini və daxili audit keçirməyəcəyini,

 • Komitələr və öz adından hərəkət edən şəxslər də daxil, hər səviyyədə, sertifikatlaşdırma fəaliyyəti ərzində əldə edilən məlumatların məxfiliyini qorumaq üçün, mövcud akkreditasiya qanunvericiliyinə əməl edəcəyini,

 • İlə sertifikatlaşdırılan təşkilat və ya xüsusi bir məhsul haqqındakı məlumatların, müvafiq təşkilatın yazılı icazəsi olmadan üçüncü tərəflərə açıqlamayacağını, bu kimi məlumatların qanun, əsasnamə və təbliğatlara görə üçüncü tərəflərə açılması vəziyyətində, müvafiq təşkilata, əldə olunan bu məlumatlar haqqında məlumat veriləcəyini,

 • Sertifikatlaşdırılan müştərilərə aid hər növ məlumat, sənəd və proqramın məxfiliyi və təhlükəsizliyinin təmin olunacağını,

 • Özündən doğa biləcək, təsdiq edilmiş zərər olarsa hər cür qanuni kompensasiya ödəyəcəyini,

 • Sertifikatlaşdırma fəaliyyətlərinin həyata keçirilməsi üçün lazım olan maliyyə mənbələrin, davamlı şəkildə qorunacağını və davamlılığının təmin olunacağını,

 • Xidmətlərdən istifadə etməyin, müraciət edən təşkilatın böyüklüyünə və ya bu təşkilatın hər hansı bir dərnək, yaxud qrupa üzv olmasına və sertifikatlaşdırılan təşkilatların sayından asılı olmayacağını,

 • Bütün tərəflərin verilən sertifikatlaşdırma xidmətlərinə çata biləcəyini, bu halda lazımsız maliyyə narahatlıq və ya digər şərtlər irəli sürməyəcəyini və əməl edilməsi məcburi olan bütün qanun və sənədlərin ayrı-seçkilik etməyəcək şəkildə tətbiq olunacağını, bəyan edir və öhdəliyə götürür.


 

 

Baş Direktor
Alper Öztürk

Müraciət formu

Müraciət formasını kompüterinizə endirmək üçün tıklayınız.